CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu