Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung họp:  Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.