Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.