CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 04/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu