CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR – HNX)


Thời gian thực hiện: 29/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thư mời cho cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu