CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, 240 Hậu Giang,P.9, Q.6, TP.HCM

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu