CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu