Thời gian thực hiện: 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

Địa điểm thực hiện: CTCP Mirae – Chi nhánh Hưng Yên (xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của HĐQT

+ Báo cáo của BKS

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.