CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát và các Tờ trình liên quan…

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu