Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát và các Tờ trình liên quan…

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.