CTCP LICOGI 16 (LCG – HOSE)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu