CTCP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020 

Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung họp:  Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019;

+ Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu