Thời gian thực hiện: 13/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm tổ chức sự kiện số 319, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Nội dung họp:  Phê duyệt các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện năm 2018. Thông qua một số nội dung chương trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.