Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp:  Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ  đông .

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.