CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26-27 Lô I, đường Đổng Khởi, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

+ Sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt vào Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

+  Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

+ Và các nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu