Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

 Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.