Thời gian thực hiện: 15/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018

Địa điểm thực hiện: Đường ĐT747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.