Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 20/04/2019 (thứ Bảy)

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương, địa chỉ: Đường số 1, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.