Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, P.Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nội dung họp:  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.