Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Continental, số 132 – 134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.