CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 11/04/2019 (thứ Năm)

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza – Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán);

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018;

+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019;

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

+ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2018 cung cấp trên Website http://www.ssc.com.vn theo quy định công bố thông tin.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu