CTCP Dược phẩm TW 25 (UPH – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Phòng họp CTCP Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

+ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

+ Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

+ Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018

+ Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019

+ Tờ trình về lựa cÆhọn đơn vị kiểm toán năm 2019

+ Một số nội dung liên quan khác

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu