Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.