Thời gian thực hiện: Ngày 23/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TpHCM.

Nội dung họp:  Báo cáo kết quả thực hiện 2018, Kế hoạch hoạt động 2019, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.