Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị 272 số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.