CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu