CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020

Địa điểm thực hiện: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu