Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.