Thời gian thực hiện: 25/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.       

Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch kinh doanh 2018, kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.