CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE)


Thời gian thực hiện: 05/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

Địa điểm thực hiện: Họp trực tuyến tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu