CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (ICF – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu