CTCP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (SCC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu