CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 19/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

Địa điểm thực hiện: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông.

Nội dung họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu