CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/07/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu