Thời gian thực hiện: Ngày 06/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau).

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.