CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu