CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (FTI – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 11/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Sẽ được TCPH thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu