CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 05/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa  chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên).

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu