Thời gian thực hiện: 08h30’ ngày 18/04/2019      

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Phòng B601 Nhà B - Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.