CTCP COMA 18 (CIG – HOSE)

Thời gian thực hiện: 08h30’ ngày 18/04/2019      

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Phòng B601 Nhà B - Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu