Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở ORS.

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.