Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Các vấn đề khác.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.