Thời gian thực hiện: 14/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018.

Địa điểm thực hiện: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.         

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.