Thời gian thực hiện: Ngày 31/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Nhà thi đấu Công nhân cấp nước, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.