Thời gian thực hiện: 31/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2018

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.     

- Nội dung họp: Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.