Thời gian thực hiện: 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần cao su Bến Thành (Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP.HCM).

Nội dung họp:  báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2019, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.