CTCP Cảng Rau Quả (VGP – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Tại trụ sở Công ty, số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2018, 2019, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2018, 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020;

+ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018, 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, 2019;

+ Thông qua các tờ trình;

+ Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu