Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/06/2018 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM.      

Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, phân phối lợi nhuận và trích qũy 2017.

* Kế hoạch kinh doanh 2018.

* Báo cáo kiểm toán năm 2017.

* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

* Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.