CTCP Bột giặt NET (NET – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

+ Các tờ trình và các ván đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu