CTCP Bông Việt Nam (BVN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường MIMOSA, địa chỉ: Số 38, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Nội dung họp:  Được ghi trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu