Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018

Địa điểm thực hiện: CPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.     

- Nội dung họp: CPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.