Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Nghệ An

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố trên website của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.