CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (BSL – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Nghệ An

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố trên website của Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu